Etki yatırımlarına destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Etki Yatırımı Danışma Kurulu’nun (EYDK) ev sahipliğinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Etki Yatırımı Zirvesi’ne katıldı. Ekonomik getirinin yanında toplumsal ve çevresel sürdürülebilirliği odağına alan etki yatırımlarının, Türkiye’nin bir cazibe merkezi hâline gelmesinde önemli bir kilometre taşı olacağını belirten Kacır, şunları söyledi:

YENİ İŞ BİRLİKLERİ

Zirvenin, sürdürülebilirlik odaklı kalkınma yolculuğumuza ivme kazandıracak yeni iş birliklerine vesile olmasını temenni ediyorum. Dünya, savaşlar, ticaret ve teknolojide korumacılık, salgınlar, iklim değişikliği, afetler, gıda, su, enerji, hammadde krizleriyle zorlu bir dönemeçten geçiyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomi modelinin inşası; gelecek nesillerimize yaşanabilir bir dünya bırakmak ve tabiattaki bozulmanın daha da geri dönülemez düzeye ulaşmaması için aciliyet arz ediyor. Türkiye olarak, sürdürülebilirliği, kaynak verimliliğini, yenilikçi ve girişimci insan kaynağımızı güçlendirerek ülkemizi küresel ileri teknoloji üretim merkezine dönüştürme gayretindeyiz. Özellikle dijital ve yeşil dönüşümün sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanarak işletmelerimizin rekabetçiliklerini artırıyor, istikrarlı büyümemize hız kazandırıyoruz.

DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM

“Dijital Dönüşüm ve Yeşil Dönüşüm Destek Programları” ile sanayinin yeşil ve dijital dönüşümüne yönelik yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamında değerlendireceğiz. Rekabet gücü yüksek bir Türkiye için kritik teknolojilerde işletmelerimizin ikiz dönüşümünü sağlayacak ve ülkemizin teknolojik yetkinliğini artıracak adımları atmaya devam edeceğiz.

BÜYÜMENİN ANAHTARI

Teknoloji ve inovasyonun, büyümenin anahtarı olduğu 21. yüzyılda teknoloji girişimlerinin destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, Bölgesel Girişim Sermayesi Fon Çağrıları, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Tech-InvesTR programı gibi fonların fonu ve eş finansman mekanizmalarıyla kamu kaynaklarının girişimcilerimiz için çarpan etkisi oluşturmasını sağlıyoruz.

2 BİN 293 GİRİŞİM

Ülkemizde tohum ve tohum öncesi aşamasındaki girişimlerin ölçeklenmesinde öncü rol üstlenen TÜBİTAK Girişimcilik Destek Programı (BiGG) programıyla 2 bin 293 girişimin kurulmasını sağladık. Ülkemizden 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını ve aralarından 100 girişimin milyar değerlemeyi aşmasını sağlayacağız.

ÇEVRESEL ETKİ

Sürdürülebilirlik kavramı her alanda olduğu gibi finans dünyasında da giderek daha fazla önem kazanıyor. Küresel ekonomik sistemdeki değişimlere paralel olarak, yatırımcılar giderek daha fazla sosyal ve çevresel etki yaratma hedefine odaklanıyor. Bu bağlamda, sürdürülebilir finansal araçlar ve etki yatırımı, finansal kârlılıkla birlikte sosyal ve çevresel kazanımlar elde etmeyi amaçlayan bir strateji olarak öne çıkıyor.

BÖLGESEL PAZAR

Finans sektöründeki bu dönüşüm, toplumsal ve çevresel sorumluluğunun bilincinde olan yeni bir yatırım perspektifi sunuyor. Ülkemiz de potansiyelini ortaya koyarak, doğu ile batı arasında köprü göreviyle etki yatırımı için bölgesel pazara giriş noktası olma yolunda önemli bir rol üstleniyor. Bizler de bu bilinçle etki yatırımını ülkemizde ana akım bir yatırım tercihi hâline getirerek “Türkiye Yüzyılı”na giden yolu inşa ediyoruz.

FİNANSMAN DESTEĞİ

Bu alanda öncü bir destek programı başlattık. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Etki Yatırımına Yönelik Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı ile; Ankara ve deprem bölgesindeki illerde hızlı büyüme ve katma değer yaratma potansiyeli taşıyan pozitif ve ölçülebilir sosyal ve çevresel etki yaratabilecek girişimlere finansman desteği sağlıyoruz.

EKOSİSTEMİ GÜÇLENDİRECEK

Ajansın yatırımcısı olacağı girişim sermayesi fonları ile girişimcilik ve yenilik ekosisteminin geliştirilmesini ve güçlendirilmesini hedefliyoruz. Bu fonlar aracılığıyla 250 milyon liralık taahhüt ile toplamda 1 milyar liralık bir etki yatırımı oluşturacağız.

YENİLİKÇİ

Geçtiğimiz yıl bir ilki gerçekleştirerek Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’müzün koordinasyonunda İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından “Genç İstihdamı Sosyal Etki Tahvili Uygulaması: İstanbul Kodluyor Projesi”ni hayata geçirdik. Gençlerimizin istihdamını sağlama yolunda özgün bir uygulama olarak performansa dayalı ödeme yöntemi ile yenilikçi bir yaklaşım kurguladık.

ÖN FİNANSMAN

Sosyal etki tahvili finansman aracı, etki yatırımcısı projemize ön finansman sağlıyor. Ortaya koyduğumuz hedeflerimizi gerçekleştirmeleri durumunda kendilerine İstanbul Kalkınma Ajansı’mız ödeme yapacak. Proje kapsamındaki hedef grup, son 1 yılda işsiz olan 18 ila 35 yaş grubundaki gençlerimiz. 1 milyon 250 bin dolar bütçeli bu proje ile 550 gencimizin bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe istihdam edilmesini hedefliyoruz.

PİLOT UYGULAMA

İstanbul’da pilot uygulama olarak başladığımız ilk sosyal etki tahvili uygulaması, gelecek dönemde yürüteceğimiz çalışmalara da örnek olacak. Bizler de bu anlayışla, ülkemizin dört bir yanında farklı sektörlerde etki yatırımcılığı uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Projeye şimdiye kadar 11.500 genç ön başvuru yaptı ve bu gençler arasından seçilen 856 kişi mesleki ve profesyonel gelişim eğitimlerine başladı. Bu eğitimler, gençlerimizi doğrudan çalışma hayatına hazırlayacak.

YATIRIMCILARLA İŞ BİRLİĞİ

Daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınma için etki yatırımcılığını desteklemeye, etki yatırımcılarımızla iş birliği içerinde yeni projelere birlikte imza atacağız. Etki yatırımlarını özellikle yerelde kalkınma hamlemizin güçlü bir itici gücü olarak değerlendireceğiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir